Vaaliteemat

Teen politiikkaa, koska haluan nähdä maailman, jossa ihmisoikeudet toteutuvat ja ympäristöä kunnioitetaan. Olen aina heikompien puolella. Haluan lisätä feminististä ajattelua yhteiskuntaamme.

Viime vuodet ovat olleet täynnä kriisejä, joista ovat kärsineet erityisesti ne, joilla oli vaikeaa jo valmiiksi. Meidän on tehtävä parhaamme kriisien ratkaisemiseksi ja uusien kriisien ehkäisemiseksi. Politiikan tehtävänä onkin varmistaa, että erityisesti kriiseissä heikommassa asemassa olevia tuetaan.

Leikkauslistojen sijaan meidän on tehtävä kunnianhimoisempaa ja oikeudenmukaisempaa veropolitiikkaa. Parempi tulonjako on kestävä tapa rakentaa yhdenvertaista yhteiskuntaa, jossa koulutus, kulttuuri tai sosiaaliturva ei ole jatkuvasti uhattuna.

Eduskuntavaaliteemani ovat:

Oikeus mielenterveyteen - kaikille

Käynnissä on mielenterveyden kriisi. Kilpailuyhteiskunta kuluttaa ihmisiä jatkuvalla syötöllä loppuun. Yhteiskunnan syrjäyttämille avun ja hoidon saaminen on erityisen vaikeaa ja ongelmat kasaantuvat heikompiosaisille. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan jaksaminen ja saatavuus ovat niin ikään vaakalaudalla, mikä vaikeuttaa tilannetta entisestään. Palkkaus ja työolot on saatava kuntoon.

Kaikilla tulee olla oikeus mielenterveyteen. Mielenterveysongelmat koskettavat kaiken ikäisiä ja kaikista taustoista tulevia. Koska mielenterveyshäiriöt alkavat yleensä nuorena, täytyy nuorten mielenterveys olla kuitenkin keskiössä, jotta voimme ratkaista käynnissä olevan mielenterveyden kriisin. Ihmiset tarvitsevat takuun siitä, että mielenterveyden reistaillessa apua saa nopeasti ja luotettavasti. Mitä aiemmin hoitoon pääsee, sitä todennäköisemmin hoito on vaikuttavaa. Tarvitsemmekin lisää matalan kynnyksen palveluita ja toimivia palveluketjuja, jotta mielenterveysongelmien kanssa kamppaillessa ei jää heitteille.

Ennaltaehkäisyn tulee perustua suorittamiskulttuurin muutokseen: meidän on pystyttävä antamaan lapsille ja nuorille lempeämpi ja yhdenvertainen yhteiskunta sekä näyttöä riittävistä ilmastoteoista. Vain näin voimme valaa tulevaisuudenuskoa ja luoda kestävää hyvinvointia.

Köyhyys ja mielenterveysongelmat ovat usein yhteyksissä toisiinsa. Ongelmien pitkittyessä hoitoa on usein myös vaikeampaa saada. Pitkäaikaista hoitoa mielenterveysongelmiin voi saada Kelan tukeman kuntoutuspsykoterapian avulla. Tuesta huolimatta terapian omavastuita voi jäädä maksettavaksi satoja euroja kuukausittain. Kuntoutuspsykoterapia onkin muutettava maksuttomaksi pienituloisille.

Loppu fossiilikapitalismille - ilmastokestävää arkea

Nuorten huoli ilmastosta ja tulevaisuudesta on syvää - ja syystä. Ilmastotoimet ovat olleet riittämättömiä. Yksilöiden harteille on jätetty liikaa vastuuta. Monet ovat jo karsineet elämästään paljon elääkseen ilmastokestävästi.  Vaikuttavimmat toimet ovat kuitenkin valtion ja yritysten käsissä. Yksilöt eivät pysäytä ilmastonmuutosta ja luontokatoa, mutta yhteisöt pystyvät siihen. Tämän täytyy olla kaiken politiikan keskiössä.

Päätöksiä tulee tehdä nopeasti. Yhteiskunta on kokonaisuudessaan muutettava ilmastokestäväksi. Muutoksen on oltava oikeudenmukainen, myös globaalisti. Ilmastonmuutos aiheuttaa jo nyt isossa osassa maailmaa sään ääri-ilmiöitä ja jopa nälänhätiä. Ilmastokriisin uhreja on kyettävä auttamaan myös täältä Suomesta käsin.

Fossiilikapitalismin aika on ohi. Käynnissä oleva energiakriisi on osoittanut, että vain panostamalla ilmastokestäviin energialähteisiin voidaan varmistaa kohtuuhintainen energia kaikille. Ympäristölle haitallista toimintaa ei tule enää tukea valtion toimesta ja sitä on verotettava niin, että siitä hyötyvät rahoittavat myös siirtymää kohti ilmastokestävää ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa. 

Riittävä toimeentulo kaikille

Riittävä toimeentulo on ihmisoikeus. Palkalla on aina tultava toimeen, mutta elämäntilanteet muuttuvat, ja jokaisella täytyy aina olla myös oikeus riittävään perusturvaan. Kuka tahansa voi joutua turvautumaan yhteiskunnan tukeen - jo viime aikojen kriisit ovat osoitus siitä. Feministisellä talouspolitiikalla voimme varmistaa, ettei eriarvoisuuskehitystä kiihdytetä kriisien ja velkapelottelun varjolla. 

Monet - erityisesti nuoret ja esimerkiksi kulttuurialan työntekijät - työskentelevät epäsäännöllisissä työsuhteissa, freelancereina ja pienyrittäjinä. Pienet ja epävarmat tulot luovat epävarmuutta paitsi nykyhetkeen, myös tulevaisuuteen. 

Ratkaisu on perustulo. Vakaa ja ennakoitava toimeentulo antaa jokaiselle mahdollisuuden tavoitella unelmiaan ja luottoa siihen, että elämisen perusedellytykset on turvattu. Perustulo on nähtävä myös mielenterveyttä ja ihmisten osallisuutta edistävänä politiikkana - mitä se tutkitusti onkin. 

Voit lukea vuoden 2021 kuntavaalien teemani täältä.